Video Link (Vietnamese)

Video Link (tiếng Việt)

** Đường nối sẽ được kích hoạt vào thời gian đã định. Trước đó, nó sẽ hiện ‘Private Video’ **

 

Thứ 6, 16/4:

7h tối – Giới thiệu

Thứ 7, 17/4:

9h sáng – Thiền

11h sáng – Lễ Gia tăng Năng lực

3h chiều – Buổi giảng #1

5h30 chiều – Cầu nguyện: Bảo ngọc Thỏa Nguyện với Tsog

Chủ nhật, 18/4:

9h sáng – Thiền

11h sáng – Buổi giảng #2

3h chiều – Buổi giảng #3

5h30 chiều – Cầu nguyện: Bảo ngọc Thỏa Nguyện với Tsog

Thứ hai, 19/4:

9h sáng –  Thiền

11h sáng – Buổi giảng #4  (Phiên cuối)